Życie kasy

Życie kasy

 

Kasa ma swój cykl życia (funkcjonowania) i na każdym etapie podatnik (użytkownik kasy) ma swoje obowiązki.

 

Start

 

Dobierz właściwą kasę do profilu swojej działalności. Kasa nie powinna być Twoim ograniczeniem w rozwoju Twojej firmy. Zwróć uwagę na wielkość bazy, szybkość działania, obciążenie (ilość paragonów dziennie). To ważny moment - źle dobrana kasa może sprawić sporo kłopotów. 

Zgłoś kasę we właściwym Urzędzie Skarbowym (miejsce wykonywania działalności). Zgłoszenia powinny być dwa. Pierwsze - jeszcze przed instalacją kasy - informujące od kiedy i gdzie zamierzasz korzystać z kasy oraz ile kas będziesz instalować. Drugie zgłoszenie dotyczy szczegółów. Zawiera numery kasy, model, producenta, serwis. To zgłoszenie musi dotrzeć do Urzędu Skarbowego w przeciągu 7 dni. Urząd na podstawie tych danych nadaje numer ewidencyjny. Gdy go otrzymasz, trwale umieść go na dolnej części obudowy, najlepiej markerem (choć Klientki czasem malują go lakierem do paznokci).

Od momentu instalacji (fiskalizacji) prowadzisz sprzedaż wydając paragony nawet gdy Klient ich nie żąda.

Po zakończeniu każdego dnia wykonaj Raport Dobowy Fiskalny.

(Każda kasa ma możliwość wydrukowania Raportu Dobowego Niefiskalnego, jest to raport pomocniczy i nie jest dokumentem honorowanym przez Urzędy Skarbowe).

Raport dobowy powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży lecz nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego, np. zamykamy sklep w sobotę, w niedzielę nie pracujesz, a raport możesz zrobić w poniedziałek rano.

 

Kolejny obowiązek

 

Raport miesięczny - to raport wykonywany po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu. Wykonać go musisz do 25 dnia następnego miesiąca.

 

Po 2 latach

 

Obowiązkowy przegląd ustawowy. My pamiętamy i przypominamy o tym obowiązku, lecz jest to niestety Twój obowiązek. Jeśli Twój serwis zapomni, to odpowiedzialność i tak spada na Ciebie. Ważne, pamiętaj o tym obowiązku!

Jak go wykonać zgodnie z przepisami? Wezwij serwis, wpisz to w książkę serwisową kasy, zapisz kogo i w jaki sposób poinformowałeś (serwis). Następnie serwis w przeciągu 5 dni ma się pojawić i wykonać przegląd. 

Uwaga! Serwisu i przeglądu mogą dokonywać tylko serwisanci wpisani w Książkę!

Wykonanie takiego przeglądu musi być udokumentowane wpisem w Książkę oraz kopię faktury dopiętą do Książki.

 

Przegląd kolejny po upływie następnych 2 lat

 

Ważne! Pierwszy przegląd dwa lata od fiskalizacji kasy (nie zakupu), następny po dwóch latach i kolejne w takich samych odstępach czasu.

 

Koniec kasy

 

Koniec kasy nastąpić może np. po zamknięciu działalności, przekształceniu (jeżeli zmieni się NIP firmy), zaprzestaniu używania lub zapełnieniu się pamięci fiskalnej (pamięć fiskalna ma ustawowo określoną wielkość 1830 raportów dobowych). Procedura jest jednakowa dla wszystkich przypadków:

1. Składamy (w przeciągu 7 dni) wniosek do Urzędu Skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

2. Umawiamy się z serwisem, serwis robi zestaw raportów potrzebnych do odczytu i dostarcza wszystko do Urzędu Skarbowego.

3. Podatnik dostarcza Książkę serwisową do Urzędu Skarbowego

4. Urzędnik Skarbowy sporządza protokół

5. Podpisanie protokołu przez Urząd Skarbowy, podatnika i serwis